ICC 3D d.o.o. 

DEZINFEKCIJA  je  sustavna i kontinuirana primjena mehaničkih, fizikalnih i kemijskih metoda i sredstava, samostajno ili kombinirano, radi uništavanja mikroorganizama uzročnika zaraznih bolesti, kao i smanjivanje ukupnog broja svih ostalih prisutnih mikroorganizama ( saprofita ) na propisima dozvoljeni maximum.

DEZINSEKCIJA
je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti. Zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih insekata
(žohara, mrava, buha itd.) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parrazitiraju na tjelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije ili su uznemirivači.
Preventivna dezinsekcija obavlja se primjenom fizikalnih, kemijskih ili bioloških metoda i sredstava koja su ekološki najprihvatljivija i imaju dozvolu od Ministarstva zdravstva RH.

    1. Piretroidi ( aktivna tvar alfacipermetrin, cipermetrin, deltametrin, tetrametrin )
  1. Karbamati ( akt. tvar propoksur )
  2. Organofosfati ( akt. tvar klorpirifos )
  3. Biljni insekticidi ( akt. tvar piretrin, imidakloprid ) .

Potrebno je izvršiti dezinsekciju dva puta godišnje u razmaku od šest mjeseci. Po potrebi više.

DERATIZACIJA  je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca
kućni miš i štakor na biološki minimum u cilju zaštite zdravlja pučanstva, te smanjivanje gospodarskih šteta.
Preventivnom deratizacijom obuhvaćaju se svi prostori. Radi se prema deratizacijskoj mapi i to u deratizacijske kutije  ( po potrebi kartonske ili plastične ) sa mamcima
-  antikoagulantni rodenticidi II generacije ( akt. tvar bromadiolon, brodifakum, difetialon )
-  deratizacijske ploče .
Planirano je izvršiti deratizaciju dva puta godišnje u razmaku od šest mjeseci. Po potrebi više.