OUTSOURCING

Svrha izdvajanja prehrane (kuhinja i restorana) iz osnovnih djelatnosti naručitelja:

Svjetska saznanja i njihova primjena
Ekonomičnost nabave - obrade - distribucije
Bolja efikasnost
Pregledan razmjer troškova
Bogatiji izbor obroka
Detaljnija obrada narudžbi jela - usluživanja obroka - sakupljanja posuđa
Veća pozoranost na stupanj higijene
Obrada hrane sukladno HACCP standardima
Integralni pristup u prehrani
Integriranje zatečenog osoblja u ICC SERVIS TOTAL

Veća ušteda i efikasnost
smanjuju se troškovi poslovanja
smanjuje se rizik poslovanja kuhinje
smanjuje se broj pomoćnog osoblja u odnosu na stručno
postiže se bolja usredotočenost osoblja na osnovne djelatnosti
ostvaruju se bolji rezultati poslovanja

Bolja usluga
briga o prehrani se prepušta profesionalcima
priprema se i uslužuje prilagođena kvaliteta hrane
poboljšava se kvaliteta usluge